DIA DEL COL·LECCIONISTA

ARXIU MORATÓ ARAGONÈS

PROGRAMA

- de 10 a 11 del matí: recepció dels participants i col·leccionistes inscrits, a porta tancada.

- de 11 a 12: pausa-cafè per als participants i inscrits.

- de 12 a 14 i de 18 a 20: portes obertes al públic general.

Info: arxiumoratoaragones@gmail.com

morato-aragones.blogspot.com