VISITA COMENTADA A L'ARXIU MORATÓ ARAGONÈS

dimarts, 30 juny, 2020

L'Arxiu Morató Aragonès, per tal de complir amb els requeriments sanitaris, suspèn de moment les visites de caràcter públic i només atendrà visites privades concertades prèviament.

Per a consultes i reserves, adreceu-vos al nostre correu: arxiumoratoaragones@gmail.com.

Seguim treballant de portes endins.