Església de Santa Maria

Església Santa Maria. Siurana.

Entre els lloc d'interès hi ha l'Església de Santa Maria. Es tracta d'un edifici de l'època romànica conservat íntegrament. Va ser construït entre els segles XII i XIII, amb l'arribada de les tropes de Berenguer IV al 1154. En aquells anys, Siurana era un important punt de defendsa de la frontera islàmica i va ser l'últim reducte musulmà de Catalunya, conquerit entre el 1153 i 1154.

L'església és un exemple de bellesa i a la vegada sencillesa, traduïda en una sola planta i un àbsid semicircular. La seva porta té un timpa figurat emmarcat per tres arcs de mitja punta que descansen sobre columnes amb capitells decorats de motius diversoss.